Онлайн маркетинг

Маркетинг услуги – Брандино

Маркетингът е сърцето на Вашата фирма- ако то бие както трябва, значи всичко е наред.

Един от основните аспекти на маркетинг дейността е регулярното проследяване и управление на фирмените процеси. Необходимо е умело позициониране сред конкурентната среда, анализ на потребителския интерес и нужди, както и формиране на стратегически план за ефективното функциониране на оперативните задачи.

Ние ще организираме Вашия маркетингов микс, а като краен елемент от маркетинговото планиране ще оптимизираме рекламата на организацията Ви, така че да намалите разходите си до минимум.

Услуги

  • Проучваме силните и слабите страни на Вашата фирма ( Вашия сайт и цялостното онлайн присъствие ) и спрямо тях Ви консултираме, как най-оптимално да организирате дейностите си;
  • Анализираме пазара и конкуренцията, проучваме рисковете и възможностите, изготвяйки онлайн маркетингова стратегия за Вашия бизнес;
  • В зависимост от това дали фирмата Ви е нова или вече утвърдена на пазара, изготвяме индивидуален маркетингов план;
  • Сегментираме таргет групата Ви по различни критерии и признаци- пол, вързаст, професия и т.н. По този начин знаете кой купува от Вас, защо и къде са най-търсени Вашите стоки или услуги;
  • Оптимизираме разходите Ви за дистрибуция;
  • Реклама, рекламни стратегии;
  • Връзки с обществеността ( PR ) и онлайн репутация ORM

Brandino-marketing-services-en

СЕО оптимизация от Брандино