Ние потребителите (хората), опит на потребителя

Поведение и впечатления на потребителите ( UX, User Experience )

Като елементи на микромаркетинговата среда можем да причислим хората (потребителите). Те са част от неконтролируемите елементи на средата. Те решават какво да купят, коя марка да харесат, какво да споделят и харесат. Потребителите са важна част от маркетинговата среда и влияят директно на SEO. Ако можем да предоставим първи информацията, която търсят потребителите по адекватен начин, ако предвидим определено търсене, печелим и битката.

Какви са навиците на потребителите

За да можем ясно да изградим SEO стратегия, трябва да следим навиците на потребителите, какво търсят, кога го търсят. Да следим тенденциите на търсене и промените, когато вече сме предвидили, че търсенето за определена ключова дума ще нарасне, можем да предприемем мерки и да оптимизираме по тази ключова дума, която още не се търси и няма толкова конкуренция. По този начин ние ще бъдем иноватори при търсенето на тази дума и съответно и лидери при резултатите от търсене. Ще предоставим първи информацията, от която се нуждаят потребителите. Можем да класифицираме търсещите потребителите от гледна точка на SEO на три типа.

На колко типа се разделят потребителите

customers

  • Първият тип: са потребители, които търсят информация, но не търсят конкретен бранд, контакт или телефон, и нямат конкретно намерение за покупка), но ако сте първи в резултатите от търсене, има голяма вероятност те да извършат някакво действие.
  • Вторият тип: хора, които извършват някакво действие и имат конкретна цел (покупка, регистрация, абонамент).
  • Третият тип: това са хора, които търсят по конкретна марка, модел. Обикновено това са потребители, които са останали доволни от продуктите и услугите ви и се връщат отново във вашия сайт.

Характерно за интернет потребителите е, че те могат да преминат през всички фази на модела AIDA в „реално“ време и взимат своите решения моментално.

Поведенчески модели

Има много поведенчески модели, които описват типовете хора в интернет, но няма универсален. По

Теория на Чефи

Потребителите биват три вида: преследвачи, ловци, откриватели. Първият тип имат конкретна цел и знаят какво търсят, вторият тип не търсят нещо конкретно, но търсят неща, от които имат нужда. Третият тип са хора, които нямат конкретна цел, те са „случайните купувачи“.

Моделът на Луис и Луис

Включва общо пет поведенчески модела на потребителите в интернет.

  • 1. Първият тип са хора, които търсят нещо конкретно, но не с презумпцията, че ще го купуват, или така наречените „търсачи на адресирана информация“.
  • 2. Втората група са „търсачи на неадресираната информация“, или тъй наречените „сърфисти“.
  • 3. Третият тип са „насочени купувачи“, които имат за цел да купят даден продукт, проучват цени, марки, размери и купуват. Четвъртата група са „ловците на промоции“ – името говори какво търсят, а именно разпродажби, намаления, безплатни продукти. Петата група хора са „търсачите на удоволствия“, които търсят интересни статии, забавни сайтове, занимателни игри и др.

Впечетления, опит на потребителя (Customer Experience)

Всеки човек има различна доза доверие, удовлетвореност и опит от даден бранд, фирма, организация. Хората си изграждат въображаем образ за всеки човек, фирма. Този образ бива изграждан от много елементи: поведение, ценностна система, визия. Както има една поговорка „Първото впечатление е най-важно“. Но защо? – Защото първото впечатление изгражда един базисен образ за този човек или организация, и след това този, който си е изградил определен образ и впечатление за вас в съзнанието си, постоянно го търси и надгражда.

  • Първото впечетление

Важна част от маркетинговата концепция е изграждането на добро впечатление от страна на потребителя. Това впечатление може да е или от достъпната цена, която предлагате за даден продукт, или от отношението към потребителя, или от бързината и качеството на предоставената услуга

Точно поради тези причини се създадоха различни маркетингови отдели по „Управление на потребителските впечатления“ – Customer Experience Management, които определят по какъв начин и какво впечатление си е изградил даден потребител за вас.

  • Клиентът е на първо място

Много хора вече пазаруват онлайн. Всеки очаква качествена стока, бърза доставка и лесно и сигурно плащане. За фирмите, които се занимават с електронна търговия става приоритет това да знаят дали потребителят е доволен от покупката.

В помощ за маркетолозите може да бъде даденият „обратен отговор“ или „обратна връзка“ от страна на клиента. Това спомага за по-добро сегментиране на поведението на потребителите и по този начин може по-лесно да бъде създадено персонализирано рекламно съобщение.

Степента на лоялност от страна на потребителя се измерва в това какво мислят и чувстват за вашата фирма, продукт или услуга.

Вашият коментар