Комуникационната политика в интернет

Комуникацията в интернет – PR (Връзки с обществеността), реклама, насърчаване на продажбите

Ако имаме например корпоративен сайт. Как бихме комуникирали с аудиторията си? Комуникацията в подобен сайт може да бъде директна – чрез чат, или индиректна – контактна форма. Всеки елемент от сайта представлява по някакъв начин комуникационен елемент. От една страна, визията на сайта се явява като комуникационен елемент (тя е първото впечатление), контент маркетинга като комуникационно средство (текст, видео, инфографики, слогани, call to action бутони) всички тези елементи са част от комуникацията.

Комуникацията в интернет е многопосочна, осъществява се в реално време между много на брой субекти. Потребителите в интернет се променят, както се променя начинът, по който търсят и това, което търсят, променят се техните навици и възгледи за живота и заобикалящия ги свят.Интернет е и среда за, и средство към комуникационния процес. Комуникацията е директна, мигновена между членовете на различните групи и общности, информацията е постоянно достъпна. Тези елементи са идеална почва за развиването на бизнес. Посланията достигат по-бързо и по-евтино до желаната аудитория. Като SEO елементи, които са част от плана за оптимизация могат да бъдат причислени и Социалните мрежи и медии. Те са важен фактор от гледна точка на оптимизацията. Има алгоритми, които изчисляват авторитета на всеки един бранд в интернет. Ако сме създали съдържание, което е полезно за аудиторията, те започват да го споделят, харесват и коментират. Алгоритмите оценяват сайта ви на база брой споделяния и харесвания. Много от BlackHat оптимизаторите само че, вече са си създали системи за контролиране на тези метрики с помощта на подставени лица или фалшиви профили.

Натурални харесвания и споделяния могат да се добият чрез тъй наречения Linkbait, който е част от Контент маркетинга и WhiteHat техниките за оптимизация.

Мрежата предоставя неограничен брой възможности и идеи. Бързо може да се променя комуникационната политика от страна на фирмите.

Предимствата на SEO в онлайн маркетинга са много: не изисква прекалено голяма инвестиция (има и изключения), сравнително бързо може да се организира, което я прави гъвкава и бързо адаптивна към средата.

онлайн интернет реклама

Онлайн кампаниите

Онлайн маркетинг кампаниите са точни и измерими, всичко е прозрачно. Статистически метрики показват ефективността на една реклама. Друг важен елемент на онлайн маркетинга и рекламата е интерактивността. Тя въвлича хората в някакво действие и средоточава вниманието им. Още един елемент към онлайн маркетинга е възможността за бърза реакция и светкавични действия по оповестяване на новина или организиране на рекламна кампания. Хората мислят, избират, селективни са, затова и са към неконтролируемите фактори на маркетинговата среда, но и се влияят от различни неща. Интернет е единственият маркетингов канал, който може да предостави толкова широк спектър на интерактивност, включващ в себе си звук, текст, визуални елементи и то в реално време. Интернет е медия на свободата, където всеки може да публикува и казва своето мнение, разбира се в допустимите норми. Интернет е среда, в която всеки влияе на всекиго, дали косвено, дали пряко, но всички са взаимосвързани като едни организъм и това идва от факта, че информацията се осъществява моментално между субектите в мрежата. Потребителят определя правилата в интернет, защото информацията се предава „вирусно“ и ако някой направи лошо впечатление само на един потребител, нещата се обръщат срещу този, който започва пръв.

За организациите интернет е благоприята среда, която позволява директна връзка с различните заинтересовани страни в комуникационната верига: инвеститори, доставчици, клиенти, партньори, като подобрява и оптимизира бизнес процесите и редуцира времето по осъществяване на бизнес сделките.

Структура на комуникационната политика в интернет

 • Връзки с обществеността PRКато част от комуникационната политика, PR най-точно колерира със SEO, а като посредници за тези връзки с обществеността са всички участници в мрежата. Работата на оптимизатора е да поддържа имиджа на фирмата и известността, чрез средствата за комуникация (публикации в известни сайтове, линкове). Оптимизацията за търсещи машини по презумпция е неплатена форма на реклама – не се плаща на Google, за това че си в първите места, но се плаща на оптимизатора, за да

  Комуникация

  направи така, че сайтът да достигне тези позиции. Оптимизацията на сайт за разлика от платената реклама се осъществява по-бавно и изисква време, за да има резултати. Ако трябва да направя разлика между SEO и платената реклама бих казал, че СЕО е с по-стратегическа идея, ориентирана към маркетинга като цяло. При него дори и да бъде спряна оптимизацията, сайта продължава да държи позициите си и да има трафик към него. SEO като концепция има по-широк спектър от цели. От една страна, се подобрява функционирането и авторитета на сайта, а от друга поддържа трафик и позиции. Недостатък на оптимизацията, е че много трудно може да бъде направена прогноза на резултатите, за разлика от платената реклама, където според бюджета и определена аудитория може да се прогнозира и ефектовността. Към недостатъците могат да се причисли това, че изисква много време и не е подходящо за организиране на бързи онлайн кампании.

 • ORM като част от SEO?Управление на репутацията или тъй нареченият ORM е абревиатура от английската дума (Online Reputation Management). Онлайн репутацията поддържа имиджа на фирмите на ниво, чрез средствата на комуникацията. В интернет както знаем има положителна и отрицателна информация, за конкретна марка или услуга, за да се поддържа по-добро ниво на положителна информация е създаден тъй нареченият ORM. Нелоялни конкуренти могат да пишат срещу вас в социалните мрежи, да публикуват статии, в които пишат колко некачествени са услугите ви, всички тези фактори могат да повлияят осезаемо на вашият имидж. Работата на SEO оптимизатора е да се опита да избута тези негативни коментари и публикации все по-надолу в резултатите от търсене, за да не злепоставят марката. Много от политическите партии в България използват тези нелоялни техники за PR, като наемат тъй наречените „Интернет тролове“ да пишат негативни коментари срещу другите партии.
 • Реклама (Google AdWords)SEO-то освен, че е PR,е и вид реклама, но трябва да бъде направена разлика между платената реклама и SEO-то, т.е ако при платената рекламата (PPC) се плаща на клик или брой импресии през рекламонисители като Google Adwords, Социалните мрежи, като Facebook, то при оптимизацията се плаща за поддържане на позиции.

  „Рекламата представлява всяка форма на нелично представяне и придвижване на идеи, стоки и услуги, заплащана от ясно установен рекламодател.“Дуранкев, Б., Комуникационна политика, Дефиниция на рекламата

  Разликата е също и в бюджета. Вярно, платената реклама е по-таргетирана, но това не означава, че ще има ефект от нея. При платената реклама, може бързо да се организира рекламна кампания и да се постигнат бързи резултати. Платената реклама е главно ориентирана към пласирането на продукта. Тя е добър рекламен канал ако се цели подобряване на разпознаваемостта на бранда „Brand awareness”. Платената реклама има точно определена цел, продажба на определен продукт или услуга. Един от недостатъците на платената реклама, е че когато се спре рекламата рязко спада и трафика към сайта. При платената реклама могат да бъдат създадени много натурални връзки (линкове) от потребителите, което е плюс, но за жалост повечето от тях са много слаби (nofollow links), и нямат такъв ефект за класиране на сайта по „органични резултати“

 • Насърчаване на продажбите (Google AdSense)

  Всяко нелично средство за маркетинговите масови комуникации, предназначено за подкрепяне на рекламните акции и усилията на персонала по продажбите и насочено към насърчаване на крайните и междинните купувачи с цел ускоряване или предизвикване на покупка на точно определена стока.

  Фактически рекламата (Google Adwords) предхожда насърчителните на акции GoogleAdSense, развива се заедно с тях и продължава и след покупката, докато някои нейни форми (реклама в социалните мрежи, сео) са междинно звено между рекламата и насърчаването на продажбите. След като е осъществена рекламната кампания в AdWords и има съответните резултати (конверсии), се насочва вниманието към тези, които вече са купили или направили някакво действие. Чрез програмата за ретаргеиране и насърчаване на продажбите Google AdSense,се осъществяват редица форми и методи за пазарно въздействие: отстъпки, лотарии, конкурси, премии. Характерно при нея е, че аудиторята е още по-таргетирана и насочена дори според индивидуалните нужди на потребителите. Рекламата главно е насочена към формите на яснота и отношение към стоките на организацията, докато насърчаването на продажбите се стреми да предизвика бърза и точна реакция.

Вашият коментар