Оптимизация за търсачки (SEO)

Защо да изберем SEO ?

Когато един сайт е оптимизиран добре, съдържанието се чете по-лесно от Google, бързината на сайта и посещаемостта се повишават, както и ранга на самия сайт в интернет.
За да бъде един сайт наистина конкурентен, освен че трябва да е оптимизиран добре, трябва дизайнът – като визирам не само външния вид ,но и структурата на сайта да бъдат съобразени с клиентските предпочитания.

Какво е SEO оптимизацията?

Оптимизацията за търсачки или тъй нареченото SEO (SearchEngineOptimization), Оптимизация за търсещи мащини е дисциплина от интернет маркетинга, занимаваща се с оптимизирането на сайтове с цел по-добро класиране в търсачките по различни ключови думи и фрази. Тя се дели на On-page (Вътрешна: редакция на сайта) и Off-page (Външна: популяризация) оптимизация. С оптимизацията се опитваме да подобрим класирането и видимостта на сайта в търсачките. Основни ключови фактори, определящи класирането, са количеството и качеството на външните връзки, които има един сайт, цялостното онлайн присъствие ( ангажираността на потребителите в социалните мрежи към Вашия бранд, харесване и споделяне на Вашето съдържание както и много други )

Оптимизацията за търсачки главно изследва какво търсят хората в интернет и как функционират търсачките. Чрез оптимизацията на сайта се опитваме да отговорим на въпросите ( търсените фрази ), по които потребителите търсят, и да им дадем максимално полезна за тях информация. Най-голямата търсачка е Google с пазарен дял от 77.82% (близо 80%) , в нея постоянно се търси различна информация чрез специфични фрази и думи. Тези фрази се наричат „ключови думи“, те имат различна честота и периодичност на търсене. Google прочита, индексира и позиционира уеб сайтовете, разпределя ги в отделни категории според тематиката и ги оценява по специфични критерии.

Основната цел на SEO оптимизацията е да предостави на потребителя най-полезната и изчерпателна информация по търсената от него тематика. SEO не само подобрява видимостта на сайта, но и дава и добавена стойност за потребителя.

Както всяка една друга бизнес дейност, така и SEO се нуждае от детайлен анализ, точно изяснени цели и планиране на дейностите. Oптимизацията трябва да бъде неизменна част от маркетинговата стратегия на всяка една фирма, които иска да стартира онлайн бизнес.

SEO Анализ

Анализът включва проучване на конкурентните сайтове, техните линк профили, авторитета им в интернет и предвиждане на действията и намеренията им. Към анализа се включва ON-page технически анализ за грешки в сайта на клиента и проучване на ключовите думи, по които ще се оптимизира той, както и степента на конкурентност на тези ключови думи в бизнес нишата, за която ще се оптимизира уеб сайтът. Анализ на факторите, влияещи върху класирането. Отчасти към неконтролируемите фактори може да спадне OFF-page оптимизацията или тъй нареченият „линк билдинг“- изграждането на връзки. Всеки един създаден линк към уеб сайт е един вид препоръка за другия сайт.

Преди да се пристъпи към планирането, трябва да бъдат изяснени целите, за които ще се оптимизира сайтът. Какво искаме да постигнем ? – повече продажби, повече известност. Когато се поставят целите, се изясняват стъпките и оперативните задачи, свързани с дейността по оптимизацията. Планирането на дейностите малко или много улесняват последващите действия по оптимизацията. Планът следва ясно определени стъпки.

Едни от основните цели на оптимизацията са:

SEO и SEM

 • По-голям трафик на посетители към сайта и разбира се повече продажби.
 • Оптимизиране на HTML кода и съдържанието на сайта с цел подобряване на индексацията и класирането са страниците.
 • Уникализиране на заглавията, описанията, съдържанието и url адресите с цел предпазване от наказания от Google.
 • Awareness -Разшияване на обхвата на фирмата/ организацията с помощта на различни рекламни канали – социални мрежи, сайтове за обяви, букмарк сайтове, бизнес каталози коментари във форуми.
 • Създаване на релевантни на нишата, авторитетни връзки към сайта с висок Trust и Citation flow и подходящи anchor текстове.

ON Page SEO (Вътрешна)

 1. Поправяме вътрешната структура на сайта Ви, за да подобрим индексирането на страниците.
 2. Оптимизиране на съдържанието в зависимост от ключовите думи, по които искате да се позиционирате (изображения, заглавия и описания, съдържание).

OFF Page SEO (Външна)

 1. Изграждане на линкове към сайта Ви в зависимост от Вашия бизнес. (Много е важно да бъдат създадени качествени, релевантни линкове, за да се повиши авторитета на сайта Ви в световната мрежа).
 2. Имате възможност и на платени линкове към престижни и известни сайтове.

Етапи на SEO оптимизацията:

 1. Детайлен SEO одит на сайта. Той се състои от:

  • Достъпност на страниците от ботовете
  • Проверка на индексацията на страниците
  • Структура и архитектура на сайта (ONsite)
  • Структура на страниците и менютата (ONpage)
  • Влияние на външни фактори (OFFpage)
 2. Създаване на цялостна SEO стратегия и имплементирането и към общия маркетингов план на фирмата.

  • Поправяне на вътрешни проблеми по сайта
  • Създаване на стратегическа контент маркетинг стратегия
  • Анализ на потребителите и сегментиране на пазара
  • Brand awareness и PR стратегия за подобряване или утвърждаване имиджа на фирмата.
  • Маркетинг в социалните мрежи – представяне на продуктите ви на точната аудитория в точното време
 3. Стратегия за създаване и печелене на връзки към сайта Ви и изчистване на „лошите“.

  • Създаване на релевантни на Вашия бизнес връзки
  • Създаване на връзки от авторитетни сайтове (онлайн вестници и списания )
  • Изчистване на лошите линкове към вашия сайт ( сайтове от казина, сайтове на сексуална тематика и други )
 4. Анализ, измерване и мониторинг

  • Детайлен анализ на промените в класирането и ефективността от оптимизацията

Какво Ви дава SEO оптимизацията:

 • Намират Ви по-лесно в Google.
 • Посещаемостта на сайта Ви се увеличава.
 • Подобрява авторитета на вашия бранд.

Цени за SEO

Пакет "SEO Старт"
200лв./мес.
1. Базисен SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Анализ на конкуренцията
3. За бизнес ниши с ниска конкуренция
4. Месечен копирайтинг + линкбилдинг
5. Месечни отчети на свършената работа
 
 
 
Пакет "SEO Стандарт"
300лв./мес.
1. Базисен SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Изработка на SEO маркетингова стратегия
3. Анализ на конкуренцията
4. За бизнес ниши с ниска до средно висока конкуренция
5. Контент маркетинг стратегия, месечен копирайтинг + линкбилдинг
6. Месечни отчети на свършената работа
7.Анализи, измервания и мониторинг
 
Пакет "SEO Премиум"
350лв./мес.
1. Базисен SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Изработка на SEO маркетингова стратегия
3. Анализ на конкуренцията
3. За бизнес ниши от средна до висока конкуренция
4. Контент маркетинг стратегия , месечен копирайтинг + линкбилдинг
5. Локална оптимизация
5. Месечни отчети на свършената работа
6.Анализи, измервания и мониторинг