Оптимизация за търсачки (SEO)

Защо да изберем SEO ?

SEO означава по-добро класиране в Гугъл при търсене. Колкото по-често се появява Вашият сайт в Google толкова по-голяма е вероятността сайтът Ви да бъде посетен. SEO оптимизация се прави в зависимост от това, какво се търси – изображения, видео, новини (Instagram, YouTube, TED). Изкючително важно за маркетинговата стратегия е познаването на поведението на потребителите в глобалната мрежа ( Как, защо и какво търсят? ).

Когато един сайт е оптимизиран добре, съдържанието се чете по-лесно от Google, бързината на сайта и посещаемостта се повишават, както и ранга на самия сайт в интернет.
За да бъде един сайт наистина конкурентен, освен че трябва да е оптимизиран добре, трябва дизайнът – като визирам не само външния вид ,но и структурата на сайта да бъдат съобразени с клиентските предпочитания.

Какво е SEO оптимизацията?SEO и SEM

Оптимизацията за търсачки или тъй нареченото SEO (SearchEngineOptimization), Оптимизация за търсещи мащини е дисциплина от интернет маркетинга, занимаваща се с оптимизирането на сайтове с цел по-добро класиране в търсачките. Тя се дели на On-page (Вътрешна: редакция на сайта) и Off-page (Външна: популяризация) оптимизация. С оптимизацията се опитваме да подобрим класирането и видимостта на сайта в търсачките. Основен ключов фактор, определящ класирането, са количеството и качеството на външните връзки, които има един сайт.

Оптимизацията за търсачки главно изследва какво търсят хората в интернет и как функционират търсачките. Най-голямата търсачка е Google с пазарен дял от 77.82% (близо 80%) , в нея постоянно се търси различна информация чрез специфични фрази и думи. Тези „ключови думи“ имат различна честота и периодичност на търсене. Google прочита, индексира и позиционира уеб сайтовете, разпределя ги в отделни категории според тематиката и ги оценява по специфични критерии.

Основната цел на SEO оптимизацията е да се подобри видимостта на сайта и да се привлече колкото се може по-голям и по възможност по-таргетиран трафик към него, с цел известност и продажби.

Както всяка една друга бизнес дейност, така и SEO се нуждае от детайлен анализ, точно изяснени цели и планиране на дейностите. Oптимизацията трябва да бъде неизменна част от маркетинговата стратегия на една фирма – разбира се има и изключения. За някои бизнеси не е рентабилно да се прави SEO оптимизация по ключови думи с ниско или нулево търсене.

SEO Анализ

Анализът включва проучване на конкурентните сайтове, техните линк профили, авторитета им в интернет и предвиждане на действията и намеренията им. Към анализа се включва ON-page технически анализ за грешки в сайта на клиента и проучване на ключовите думи, по които ще се оптимизира той, както и степента на конкурентност на тези ключови думи в бизнес нишата, за която ще се оптимизира уеб сайтът. Анализ на факторите, влияещи върху класирането. Отчасти към неконтролируемите фактори може да спадне OFF-page оптимизацията или тъй нареченият „линк билдинг“- изграждането на връзки. Всеки един създаден линк към уеб сайт е един вид препоръка за другия сайт.

Преди да се пристъпи към планирането, трябва да бъдат изяснени целите, за които ще се оптимизира сайтът. Какво искаме да постигнем ? – повече продажби, повече известност. Когато се поставят целите, се изясняват стъпките и оперативните задачи, свързани с дейността по оптимизацията. Планирането на дейностите малко или много улесняват последващите действия по оптимизацията. Планът следва ясно определени стъпки.

Едни от основните цели на оптимизацията са:

 • По-голям трафик на посетители към сайта и разбира се повече продажби.
 • Оптимизиране на HTML кода и съдържанието на сайта с цел подобряване на индексацията и класирането са страниците.
 • Уникализиране на заглавията, описанията, съдържанието и url адресите с цел предпазване от наказания от Google.
 • Awareness -Разшияване на обхвата на фирмата/ организацията с помощта на различни рекламни канали – социални мрежи, сайтове за обяви, букмарк сайтове, бизнес каталози коментари във форуми.
 • Създаване на релевантни на нишата, авторитетни връзки към сайта с висок Trust и Citation flow и подходящи anchor текстове.

ON Page SEO (Вътрешна)

 1. Поправяме вътрешната структура на сайта Ви, за да подобрим индексирането на страниците.
 2. Оптимизиране на съдържанието в зависимост от ключовите думи, по които искате да се позиционирате (изображения, заглавия и описания, съдържание).

OFF Page SEO (Външна)

 1. Изграждане на линкове към сайта Ви в зависимост от Вашия бизнес. (Много е важно да бъдат създадени качествени, релевантни линкове, за да се повиши авторитета на сайта Ви в световната мрежа).
 2. Имате възможност и на платени линкове към престижни и известни сайтове.

Етапи на SEO оптимизацията:

 1. Детайлен SEO одит на сайта. Той се състои от:

  • Достъпност на страниците от ботовете
  • Проверка на индексацията на страниците
  • Структура и архитектура на сайта (ONsite)
  • Структура на страниците и менютата (ONpage)
  • Влияние на външни фактори (OFFpage)
 2. Създаване на цялостна SEO стратегия и имплементирането и към общия маркетингов план на фирмата.

  • Поправяне на вътрешни проблеми по сайта
  • Създаване на стратегическа контент маркетинг стратегия
  • Анализ на потребителите и сегментиране на пазара
  • Brand awareness и PR стратегия за подобряване или утвърждаване имиджа на фирмата.
  • Маркетинг в социалните мрежи – представяне на продуктите ви на точната аудитория в точното време
 3. Стратегия за създаване и печелене на връзки към сайта Ви и изчистване на „лошите“.

  • Създаване на релевантни на Вашия бизнес връзки
  • Създаване на връзки от авторитетни сайтове (онлайн вестници и списания )
  • Изчистване на лошите линкове към вашия сайт ( сайтове от казина, сайтове на сексуална тематика и други )
 4. Анализ, измерване и мониторинг

  • Детайлен анализ на промените в класирането и ефективността от оптимизацията

Какво Ви дава SEO оптимизацията:

 • Намират Ви по-лесно в Google.
 • Посещаемостта на сайта Ви се увеличава.
 • Подобрява авторитета на вашия бранд.

Цени за SEO

Пакет "SEO Старт"
150лв./мес.
1. SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Анализ на конкуренцията
3. За бизнес ниши с ниска конкуренция
4. Месечни отчети на свършената работа
 
 
 
 
Пакет "SEO Стандарт"
250лв./мес.
1. SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Изработка на SEO маркетингова стратегия
3. Анализ на конкуренцията
4. За бизнес ниши с ниска до средно висока конкуренция
5. Контент маркетинг стратегия - Brand awareness
6. Месечни отчети на свършената работа
7.Анализи, измервания и мониторинг
 
Пакет "SEO Премиум"
350лв./мес.
1. SEO одит на сайта ( OnPage, Onsite и OffPage )
2. Изработка на SEO маркетингова стратегия
3. Анализ на конкуренцията
3. За бизнес ниши от средна до висока конкуренция
4. Контент маркетинг стратегия - PR, Brand awareness
5. Локална оптимизация
5. Месечни отчети на свършената работа
6.Анализи, измервания и мониторинг