seo през 2017 и 2018

SEO оптимизация: Кратки съвети за качествена оптимизация събрани от най-добрите практики за 2016

Posted on Leave a commentPosted in SEO


Щом сте попаднали точно на този текст, значи вие познавате динамичния свят на SEO оптимизацията и сте разбрали, че винаги трябва да сте актуални в начина, по-който използвате тази услуга във ваша полза. Според нас 2016 година заслужи своето внимание, с качествено нов подход към различните категории, в които SEO се реализира за вашия Интернет […]

seo and social media

Изясняване на някои неясноти относно SEO и маркетинговите стратегии за социалните медии

Posted on Leave a commentPosted in SEO


Всеки ще се съгласи, че мрежата е еволюирала и се е развила неимоверно, което създава благодатни условия за разработване на нови стратегии за SEO оптимизация за търсещи машин и маркетинг в социалните мрежи до такава степен, че същите се превръщат в почти органична форма на живот. Да, истина е че официално социалните медии са превзели […]

безплатен seo одит

SEO одит

Posted on Posted in SEO


SEO одитът е цялостна проверка на вашия сайт – структура, линков профил (лоши линкове), проблеми с кода, анализ на ключовите думи, с които сайтът Ви се позиционира в Гугъл. Одитът Ви позволява да видите какво трябва да се подобри по сайта Ви, какво трябва да се промени , така че да бъдат индексирани по-бързо вашите страници. […]

маркетинг микс продуктът

Продуктът в интернет

Posted on Leave a commentPosted in Marketing, SEO


„Стоката е всичко това, което удовлетворява нуждите и потребностите на индивида и се предлага на пазара с цел привличане на вниманието, купуването, използване или потребление. Това могат да бъдат физически обекти, услуги, лица, места, организации и идеи“ (Ф.Котлър). Продуктът като част маркетинговия микс Всички купуваме от интернет различни видове стоки или услуги, но със доза […]

Анализ на ключови думи (анализ на търсенето)

Posted on Leave a commentPosted in SEO


Анзлиз на ключовите думи и на базата на тях се оптимизират HTML кода и страниците. Най-известният инструмент за анализ на ключови думи е Keyword planner на Google, с негова помощ можем да намерим „златни мини“ в дадена ниша. Хубаво е да се търсят думи, които са с минимум 300 търсения месечно, за да има ефект […]

rank-factors

ON page фактори за сео оптимизация

Posted on Leave a commentPosted in SEO


Какво е това сео ON-Page оптимизация , защо е толкова важна и кои са елементите й? Ето малък списък с по-важните елементи : 1. Архитектура на сайта Има два вида архитектура на сайта : плоска и йерархична Плоската архитектура е до 3 нива на йерархията- тя е и най-често използваната При йерархичната архитектура, SEO оптимизацията […]

Основи на търсенето

Posted on Leave a commentPosted in SEO


Как функционират търсещите машини? Обхождане на информацията (от кролери) Индексиране (Категоризиране на информацията) Позициониране (Осъществява се от много на брой различни софтуери за оценка на качеството на сайта) Обхождане – *Кролерите са автоматизиран софтуер, който търси и събира информация от интернет страниците, в които има промени или ново съдържание, след това намерената информация се складира […]