ON page фактори за сео оптимизация

rank-factors
Какво е това сео ON-Page оптимизация , защо е толкова важна и кои са елементите й? Ето малък списък с по-важните елементи : 1. Архитектура на сайта Има два вида архитектура на сайта : плоска и йерархична Плоската архитектура е до 3 нива на йерархията- тя е и най-често използваната При йерархичната архитектура, SEO оптимизацията има много малко влияние на по-долните нива. През последните години от Google се разработват алгоритми, които успяват да четат Flash елементи на сайта, но е най-до...
More

Основи на търсенето

Как функционират търсещите машини? Обхождане на информацията (от кролери) Индексиране (Категоризиране на информацията) Позициониране (Осъществява се от много на брой различни софтуери за оценка на качеството на сайта) Обхождане - *Кролерите са автоматизиран софтуер, който търси и събира информация от интернет страниците, в които има промени или ново съдържание, след това намерената информация се складира и категоризира в отделна база от данни, наречени индекс. Запазената информ...
More
Posted in SEO

Проект Спестител

Изработка на сайт за фирма "Спестител Бг" ЕООД Ако искате по-ниски сметки за телефон или не знаете кой тарифен план да изберете, насреща е Спестител Бг. Експертът в оптимизацията на разходи за телекомуникационни услуги! Spestitel.bg  
More