SEO оптимизация: Кратки съвети за качествена оптимизация събрани от най-добрите практики за 2016

Щом сте попаднали точно на този текст, значи вие познавате динамичния свят на SEO оптимизацията и сте разбрали, че винаги трябва да сте актуални в начина, по-който използвате тази услуга във ваша полза. Според нас 2016 година заслужи своето внимание, с качествено нов подход към различните категории, в които SEO се реализира за вашия Интернет маркетинг. На фона на динамичната година се откроиха 9 сектора, които са ключови в SEO оптимизацията.

  1. Архитектурните основи на сайта, за по-сигурно потребителско разполагане. Не бихте си позволили сайт, който да не е построен според съвременните изисквания за прегледност на съдържанието. Поставете заглавието и темата пред очите на потребителите и не ги замеряйте директно с реклами. Направете сайта подходящ за мобилни устройства, подредете съдържанието йерархично и изведете правилната скорост на работа в сайта. Google следи все повече и отчита неизползваните места на сайта. Анализирайте и преподредете.
  2. Ключови думи – избор и обзор. Сигурно този термин ви е омръзнал, но за успешно SEO, правилният подбор, изборът на ключовите думи и ползването на Google планировката са точните стъпки. Една ключова дума, трябва да покрива цяла страница от сайта ви. Не се свенете и да открадвате по ключова дума, две от конкуренцията – чрез Google инструментариума. Правете постоянен обзор на новите и необходими думи.
  3. Заглавие. Ключова дума или фраза в заглавието, това е тайната – и никакви излишни стоп частици на речта.
  4. Мета описание. Всяка фраза в малкия текст, чрез който се представяте може да отключи механизма за повече интерес към сайта. Затова продължавайте с правилното ползване на ключовете.
  5. Съдържание (контент). Тук можем да отделим най-много думи, за това, което следва да направите за качествена SEO оптимизация. Съдържанието е вкусът, без който нищо не можеда се случи. Използвайте ключовите думи, още в началото, повтаряйте ги в естествен ритъм. Бъдете креативни и използвайте богатството на езика, чрез LSI ключови думи. Не забравяйте видео, фотографии, анимации, бъдете интересни не само за вашите клиенти. Имайте вътрешни връзки и link building към най-авторитетните сайтове по темата. Актуализирайте съдържанието. Качеството ще ви изведе до невиждани висоти. Комуникирайте с други като вас, за повече обмен на информацията. Бъдете съдържателни до мозъка на костите си и използвайте инструментите в Google за по-добро съдържание.
  6. Google Webmaster Tool. Използвайте Google като предпоследна и последна проверка; за грешки, за анализ на параметрите свързани с търсенето, с впечатленията, с реалния интерес; за карта на сайта, така че да проверите всяко кътче от вашия сайт
  7. Google Analytics. Не може без анализ и статистически данни на маркетинг кампанията. Това е най-лесния и бърз начин да реагирате на динамиката на процесите засягащи вашата ниша и вашия сайт.
  8. Link Building. Няма как да останете без този инструмент за създаване на връзки. Изграждайте ги смело, в контакт с авторитетни линкове и домейни, ако не сте сигурни използвайте Ahrefs Site Explorer или Mjestic. Връзките в текста свързан със съдържанието са задължителни. Използвайте всички инструменти за Link Building, които увеличават шанса за класиране в Google и респективно намаляват риска от санкции. Правете много и разнообразни връзки и ограничете ниско качествените такива. Правете постоянен мониторинг на връзките, за да не се окаже, че ви използват за негативна SEO кампания от конкуренцията.
  9. Социалните мрежи. Те са за десерт. Не са толкова важни за крайното класиране, но осигуряват видимост на вашите продукти/стоки/услуги, респективно уебсайт. Нека бутоните на социалните медии да се навъртат на видими места, за лесно и бързо споделяне. Чрез тях вие показвате лицето на бизнеса си, а това повишава доверието сред потенциалните потребители.

Източник: www.cybertropix.com

Leave a Reply